Про журнал

 

Рік заснування: 2016

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Фахова реєстрація: триває

ISSN: 2305-0314

Періодичність видання: 6 разів на рік

Назва журналу англійською: Black Sea Psychological Studies

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Лефтеров Василь Олександрович – доктор психологічних наук, професор

Відповідальний секретар: Курова Анастасія Володимирівна – кандидат психологічних наук

Редакційна колегія: Ківалов С.В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПН України, академік НАПрН України; Митрофанова-Керсанова Л.А. – кандидат психологічних наук; Максименко Ю.Б. – доктор психологічних наук, професор; Яковлев Д.В. – доктор політичних наук, професор; Бондаренко О.Ф. – дійсний член Національної академії педагогічних наук, доктор психологічних наук, професор; Тімченко О.В. – доктор психологічних наук, професор; Медведєв В.С. – доктор психологічних наук, професор; Москалець В.П. – доктор психологічних наук, професор; Панченко О.А. – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України; Олексієнко С.Б. – доктор психологічних наук; Шимко В.А. – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник; Янчук В.О. – доктор психологічних наук, професор; Раку Ігор – професор, PhD (доктор хаб. з психології)

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009


Copyright © 2023. Науковий журнал "Причорноморські психологічні студії"