Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Лефтеров Василь Олександрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія».

Відповідальний секретар:

Курова Анастасія Володимирівна – кандидат психологічних наук, провідний фахівець лабораторії політичних та соціологічних досліджень факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

Редакційна колегія:

Ківалов Сергій Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПН України, академік НАПрН України, Президент Національного університету «Одеська юридична академія».

Митрофанова-Керсанова Лариса Анатоліївна – кандидат психологічних наук, провідний фахівець лабораторії політичних та соціологічних досліджень факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

Максименко Юрій Борисович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія».

Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

Бондаренко Олександр Федорович – дійсний член Національної академії педагогічних наук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Київського національного лінгвістичного університету.

Тімченко Олександр Володимирович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

Медведєв Володимир Степанович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ.

Москалець Віктор Петрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Панченко Олег Анатолійович – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України».

Олексієнко Станіслав Борисович – доктор психологічних наук, професор кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія».

Шимко Віталій Артурович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Янчук Володимир Олександрович – доктор психологічних наук, професор, декан Академії післядипломної освіти, професор Білоруського державного університету (Республіка Білорусь).

Раку Ігор - професор, PhD (доктор хабілітат з психології) – проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Кишинівського державного педагогічного університету ім. І. Крянге (Республіка Молдова).


Copyright © 2023. Науковий журнал "Причорноморські психологічні студії"